acil barınma yaşam üniteleri

Post

Acil Yerleşim Üniteleri

Prefabrik acil Yerleşim Üniteleri ve konaklama barakaları için deprem, sel ve tusunami gib acil bir durum ortaya çıktığında afetzedelerin kullanacağı toplu yaşam alanlarının ilgili kurum ve kuruluşlara özel prefabrik afet yardım evleri üretiyoruz.